znak stromy podjazd – co oznacza do Jasnej Anielki 7% nachylenia?

Estimated read time 2 min read

Zastanawialiście się kiedyś dlaczego na znaku drogowym podawane są wartości stromizny podjazdu w procentach? Nachylenie to powinno być w stopniach oznaczane, prawda?

Co oznaczają % przy znaku stromy podjazd?

Znak A-23 „stromy podjazd” stosuje się przed podjazdami o wzniesieniu co najmniej 8% na drogach położonych w terenie górzystym i co najmniej 6% — na pozostałych drogach oraz przed innymi wzniesieniami, na które wjazd jest utrudniony, np. ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni. Pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-9 wskazującą rzeczywistą wartość nachylenia podjazdu z dokładnością do 1%

Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 7% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 7m.

Nachylenie terenu (np. drogi) zazwyczaj podawane jest w procentach. Jest to stosunek różnicy wysokości między punktami do odległości między nimi mierzonej w poziomie. W ten sposób zostaje obliczony tangens kąta nachylenia. Nachylenie bywa wyliczane również jako sinus kąta, czyli stosunek różnicy wysokości między punktami do odległości między nimi mierzonej wzdłuż drogi[3]. W przypadku niewielkich kątów te wartości są zbliżone.

Co oznacza znak stromy podjazd 8%?

Oznacza nachylenie drogi na poziomie 4,5°.

0° – 0%
4,5° – 8%
5° – 9%
5,5° – 10%
8,5° – 15%
10° – 18%
11,5° – 20%
14° – 25%
30° – 58%
45° – 100%

przy małych wartościach kątowych dla uproszczenia obliczeń można przyjąć że 1°~0,55%

You May Also Like

More From Author