Mandaty i punkty od września 2022

Estimated read time 5 min read

Nowy taryfikator mandatów po 17.09.2022r.

Mandaty do niedawna były u nas niskie. Oczywiście, że każda kara boli – ale wczoraj bolały znacznie mniej niż te od 17 września. Uważam, że to ruch we właściwą stronę. I ilość punktów i kwoty mandatów przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa. Tak powinno być. Bardzo bym jednak chciał, żeby razem z tym skończyło się polowanie na Kierowców tylko w celu wyrobienia targetu wypisanych blankietów. Tak samo bardzo chciałbym, żeby nieuzasadnione 50tki, 40tki itp zniknęły z naszych dróg.

Zestawienie wykroczeń drogowych za które nakładana jest kara 15 punktów karnych.

Za co dostać można 15 punktów karnych?

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;
 • naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości?

Nowe przepisy obejmują m.in. zaostrzenie przepisów dotyczących przyznawania punktów karnych za przekroczenie prędkości. Należy pamiętać, że punkty zerują się dopiero po 2 latach. Termin jest liczony od daty zapłacenia grzywny. Nie ma już możliwości uczestniczenia w organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego szkoleniach redukujących punkty karne.

 • przekroczenie do 10km/h – otrzymasz 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);
 • przekroczenie od 11 do 15km/h – otrzymasz 2 punkty karne;
 • przekroczenie od 16 do 20km/h – otrzymasz 3 punkty karne;
 • przekroczenie od 21 do 25 km/h – otrzymasz 5 punktów karnych;
 • przekroczenie od 26 do 30 km/h – otrzymasz 7 punktów karnych;
 • przekroczenie od 31 do 40 km/h – otrzymasz 9 punktów karnych (wcześniej to było 6 punktów);
 • przekroczenie od 41 do 50 km/h – otrzymasz 11 punktów karnych (wcześniej to było 8 punktów);
 • przekroczenie od 51 do 60 km/h – otrzymasz 13 punktów karnych;
 • przekroczenie od 61 do 70 km/h – otrzymasz 14 punktów karnych;
 • za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h otrzymasz 15 pkt karnych.

Ile wynoszą mandaty za wykroczenia?

Recydywa. Pojęcie, z którym trzeba się znać. Ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje karą grzywny w podwójnej wysokości.

 • za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800zł (przy recydywie – 1600zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000zł (przy recydywie – 2000zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500zł (przy recydywie – 3000zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000zł (przy recydywie – 4000zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500zł (przy recydywie – 5000zł).
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500zł (przy recydywie – 3000zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000zł (przy recydywie – 2000zł);
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500zł (przy recydywie – 3000zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500zł (przy recydywie – 3000zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500zł (przy recydywie – 3000zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000zł(przy recydywie – 4000zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000zł (przy recydywie – 4000zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500zł (przy recydywie – 5000zł).

W gestii Policjanta jest również skierowanie sprawy do sądu, który może orzec grzywnę w wysokości do 30000zł.

You May Also Like

More From Author